Założyciel

Grzegorz Wyszomierski – Założyciel Martial Arts Wyszomierski Team

Urodziłem się 14.06.1971r. w Warszawie. Swoją przygodę ze sztukami walki zacząłem już w szkole podstawowej, zaczynając od Judo na AWF w Warszawie uzyskując stopień niebieski pas. Miałem tą przyjemność trenowania z teraźniejszym Mistrzem Olimpijskim Pawłem Natulą.

Pod koniec szkoły podstawowej zapisałem się na Taekwon-Do WTF – trenerem był Dariusz Nowicki. W drodze egzaminu uzyskałem niebieski pas. Trener musiał wyjechać do rodzinnego miasta, i w związku z powyższym sekcja przestała istnieć. Bardzo szybko przestawiłem się na Taekwon-Do ITF, trenując pod okiem wspaniałych trenerów takich jak Witold Brzozowski oraz Janusz i Małgorzata Gutkowscy.

Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Gdańsku, gdzie dodatkowo uzyskałem tytuł Trenera II klasy Taekwon-Do.
W chwili obecnej posiadam VII dan w Taekwon-Do. Moim egzaminatorem był sam twórca Taekwon-Do generał Choi Hong Hi. Po jego śmierci ostatni egzamin złożyłem przed jego synem GM. Choi Jung Hwa. Kontynuuję swoją drogę „Do” trenując również pod okiem Mistrza Hwang Ho Yong IX dan. Na treningach Taekwon-Do poznałem moją żonę Agnieszkę Stobbe – Wyszomierską IV dan, v-ce Mistrzynię Polski w walkach.

Jednocześnie z treningami Taekwon-Do zacząłem treningi Kick Boxingu w warszawskiej AWF u trenera Andrzeja Palacza, oraz trenując obok Mistrza Świata Marka Piotrowskiego. W Kickboxingu uzyskałem tytuł instruktora sportu oraz trenera II klasy. Pracując przez okres 10 lat w Straży Miejskiej, poznałem różne odmiany i systemy walki, które jak okazało się później wykorzystałem w opracowaniu własnego systemu – Combat Hosin Sul. Szkoliłem się w centrum szkolenia Policji w Legionowie oraz w Jednostce Antyterrorystycznej Warszawa Szczęśliwice. W Policji uzyskałem, w drodze różnych kursów, Instruktora Techniki Taktyki Podejmowania Interwencji stopnia pierwszego oraz drugiego jak również Instruktora i specjalistę od pałki wielofunkcyjnej typu TONFA. W tym samym czasie przynależałem do Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych „I.P. System". Trenując u Mistrza Ryszarda Króla uzyskałem uprawnienia Instruktora Techniki i Taktyki Interwencji. W „I.P. System” oraz zdałem na I dana w Combat Ju Jitsu. Następnie podjąłem współpracę z Polskim Związkiem Instruktorów Służb Mundurowych, gdzie również szkoliłem się nie tylko z zakresu TI, ale również poznawałem inne systemy walki, metodykę nauczania taktyki oraz poznałem masę przyjaciół wśród instruktorów. W drodze wspólnych szkoleń poznałem wybitnego szkoleniowca AT Grzegorza Krauze. Mistrz nauczał elitarnego systemu NAHKAMF, gdzie uzyskałem pierwszy stopień mistrzowski.

Tysiące godzin szkoleń, kursów, wymiany doświadczeń, złożonych egzaminów na poszczególne stopnie uwieńczyło moją 20 letnią pracę nad własnym systemem zwanym Combat Hosin Sul, w którym uzyskałem IX stopień mistrzowski w wyniku egzaminu w Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk Walk.

Następną moją pasją stało się Hapkido, mój Mistrz Daeman Sung VI dan, wprowadził mnie w arkana sztuki samoobrony. Pod jego okiem uzyskałem stopień mistrzowski i I Dan w Hapkido.

W 2013 roku nawiązałem współpracę z GM.Geoff J.Booth IX Dan w Hapkido, a w dniu 06.203.2016 w drodze egzaminu przed samym GM.Geoff J.Booth uzyskałem promocję na stopień mistrzowski II Dan w Hapkido

Posiadając tak znaczące doświadczenie podjąłem współpracę jako szkoleniowiec służb mundurowych, trenując kadrę firmy SOLID, przygotowując kandydatów do zawodu Instruktora samoobrony w Firmie PROACTIV oraz Instruktora Samoobrony
w Wyższej Szkole Trenerów Sportu. Podjąłem współpracę z Polską Federacją Dalekowschodnich Sztuk Walk, gdzie zyskałem wielu przyjaciół. Od kilku lat prowadzę treningi personalne dla tzw. VIP-ów oraz osób, które zgłosiły się do mnie indywidualnie aby uzyskać profesjonalną pomoc w nauce samoobronny.

Ostatnią aktualnie moją praktyką był Kurs na Trenera Personalnego, w trakcie którego moja wiedzą teoretyczna i umiejętności bardzo się rozwinęły i w efekcie uzyskałem tytuł Trenera Personalnego. Fakt ten inspiruje mnie do stworzenia możliwości treningu indywidualnego, dla wszystkich osób, które potrzebują pomocy, a którym pragnę służyć swoim doświadczeniem oraz wiedzą.

W 2016 roku poczyniłem kolejny krok w swojej drodze trenerskiej, założyłem Martial Arts Wyszomierski Team. To działalność, która skupia instruktorów sztuk walki prowadzących zajęcia z zakresu samoobrony, Modern Combat Hosin-Sul, Taekwondo ITF i Hapkido.

Gwarantuję profesjonalne podejście do procesu nauczania oraz daję rękojmię i gwarancję satysfakcji, zadowolenia i polecenia mojej osoby jako fachowca, trenera a zarazem przyjaciela.